O nas

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego pełni funkcję centrum wsparcia edukacyjnego, którego misją jest zapewnienie studentom niepełnosprawnym równego dostępu do oferty dydaktycznej uczelni. Wiąże się to z zastosowaniem różnorodnych adaptacji, dzięki którym studenci mogą wypełniać standardy akademickie przewidziane programem studiów. Biuro dysponuje wykwalifikowaną kadrą konsultantów oraz specjalistycznym zapleczem technologicznym ukierunkowanym na indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.

 • Punkt pomocy psychologicznej

  Punkt Pomocy Psychologicznej – Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Psychoterapeutycznego dla Studentów i Pracowników US

 • Strategie i cele

  Poznaj strategie i cele Biura ds. Osób Niepełnosprawnych US

 • Rekrutacja

  Zgodnie z z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy, którzy chcą studiować w Uniwersytecie Szczecińskim, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.

 • Działalność

  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego pełni funkcję centrum wsparcia edukacyjnego, którego misją jest zapewnienie studentom niepełnosprawnym równego dostępu do oferty dydaktycznej uczelni.