Konferencja podsumowująca działania kampanii psychoedukacyjnej „RESTart”
Koło Naukowe Psychologów Ego Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Instytutem Psychologii US zapraszają na konferencję podsumowującą działania kampanii psychoedukacyjnej pn. RESTart.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu poświęconym problemom zdrowia psychicznego wśród młodzieży i studentów.
Konferencja ma na celu upowszechnienie wiedzy nt. zdrowia psychicznego, o wpływie stylu życia na naszą kondycję psychofizyczną. Poprzez wydarzenie chcemy także zwrócić uwagę na konieczność reagowania na obniżenie kondycji psychicznej swojej lub bliskich. Prelekcje zaproszonych gości dotyczyć będą także problemów zdrowia psychicznego, jakie co raz częściej obserwujemy w naszym środowisku akademickim.
Spotkanie ma na celu także kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi wśród młodych ludzi.
Konferencja odbędzie się12 stycznia 2017 r. w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Krakowska 74-79) w godzinach 11:00 – 16:30.

 • Punkt pomocy psychologicznej

  Punkt Pomocy Psychologicznej – Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Psychoterapeutycznego dla Studentów i Pracowników US

 • Strategie i cele

  Poznaj strategie i cele Biura ds. Osób Niepełnosprawnych US

 • Rekrutacja

  Zgodnie z z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy, którzy chcą studiować w Uniwersytecie Szczecińskim, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.

 • Działalność

  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego pełni funkcję centrum wsparcia edukacyjnego, którego misją jest zapewnienie studentom niepełnosprawnym równego dostępu do oferty dydaktycznej uczelni.