O nas


Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego pełni funkcję centrum wsparcia edukacyjnego, którego misją jest zapewnienie studentom niepełnosprawnym równego dostępu do oferty dydaktycznej uczelni. Wiąże się to z zastosowaniem różnorodnych adaptacji, dzięki którym studenci mogą wypełniać standardy akademickie przewidziane programem studiów. Biuro dysponuje wykwalifikowaną kadrą konsultantów oraz specjalistycznym zapleczem technologicznym ukierunkowanym na indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.

 • Regulamin Studiów


  Regulamin studiów Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązujący wszystkich studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

 • Rekrutacja


  Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy, którzy chcą studiować w Uniwersytecie Szczecińskim, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.

 • Działalność

  Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego pełni funkcję centrum wsparcia edukacyjnego, którego misją jest zapewnienie studentom niepełnosprawnym równego dostępu do oferty dydaktycznej uczelni.

 • Strategie i cele


  Poznaj strategie i cele Działu ds. Osób Niepełnosprawnych US

 • Punkt pomocy psychologicznej


  Punkt Pomocy Psychologicznej – Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Psychoterapeutycznego dla Studentów i Pracowników US