Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. O. Augustyna Kordeckiego 15
71-899 Szczecin

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek- czwartek 10.00-14.00


Kierownik Działu
Mgr Justyna Markitoń
tel./fax 91 444 38 70
justyna.markiton@usz.edu.pl


Konsultant ds. studenckich i administracyjnych
Mgr Elżbieta Kozłowska
tel./fax 91 444 38 70
elzbieta.kozlowska@usz.edu.pl