UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
BIURO ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kierownik Biura
Mgr Justyna Markitoń
tel./fax 91 444 38 70

bon@univ.szczecin.pl


Konsultant ds. studenckich i administracyjnych
Mgr Magdalena Mikołajczak

tel./fax 91 444 38 70
magdalena.mikolajczak@univ.szczecin.pl
ul. Kordeckiego 15
71-066 Szczecin