UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
DZIAŁ ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ul. Kordeckiego 15
71-066 Szczecin

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek- czwartek 10.00-14.00

piątek dzień-  wewnętrzny


Kierownik Działu
Mgr Justyna Markitoń
tel./fax 91 444 38 70

bon@univ.szczecin.pl

justyna.markiton@usz.edu.pl


Konsultant ds. studenckich i administracyjnych
Mgr Elżbieta Kozłowska

tel./fax 91 444 38 70
elzbieta.kozlowska@usz.edu.pl