Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego pełni funkcję centrum wsparcia edukacyjnego, którego misją jest zapewnienie studentom niepełnosprawnym równego dostępu do oferty dydaktycznej uczelni. Wiąże się to z zastosowaniem różnorodnych adaptacji, dzięki którym studenci mogą wypełniać standardy akademickie przewidziane programem studiów. Biuro dysponuje wykwalifikowaną kadrą konsultantów oraz specjalistycznym zapleczem technologicznym ukierunkowanym na indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych. Biuro ds. osób Niepełnosprawnych US (BON) swoimi usługami obejmuje wszystkie osoby niepełnosprawne w rozumieniu formalnym. Warunkiem otrzymania pomocy ze strony BON US jest występowanie zależności między niesprawnością a trudnościami w realizacji programu studiów. Z drugiej strony, istnieje liczna grupa studentów przewlekle chorych lub czasowo niepełnosprawnych z powodu wypadków, którzy nie mając orzeczonego stopnia niepełnosprawności, ze względu na stan zdrowia nie są w stanie realizować standardowego programu studiów. Osoby takie są uznawane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych US jako niepełnosprawne i mogą otrzymać takie usługi i dostosowania, które umożliwią im kontynuowanie nauki.