Działalność Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami została zainicjowana w 2007 roku przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Główną ideą, przyświecającą powstaniu tej jednostki organizacyjnej US, było zaoferowanie szerokiemu gronu studentów z niepełnosprawnościami niezbędnych form wsparcia w procesie kształcenia. Celem drugorzędnym, choć nie mniej istotnym, stała się pomoc organizacyjna i merytoryczna adresowana do nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych, mających na co dzień kontakt z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pracownicy działu oferują pomoc wszystkim osobom z niepełnosprawnościami w rozumieniu formalnym. Oznacza to, że z naszych usług mogą korzystać studenci, którzy z powodu swojej niepełnosprawności napotykają trudności w realizacji programu studiów. Jednakże sam fakt posiadania orzeczonego stopnia niepełnosprawności nie jest warunkiem wystarczającym do uzyskania świadczeń ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z naszych usług mogą korzystać osoby nieposiadające formalnego orzeczenia o niepełnosprawności. Chodzi przede wszystkim o studentów przewlekle chorych, czy tymczasowo niepełnosprawnych, którzy, ze względu na stan zdrowia, nie są w stanie realizować programu studiów. Osoby takie są uprawnione do korzystania z usług działu i mogą liczyć na wszelkie dostosowania, umożliwiające im kontynuowanie nauki.

Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, studiującym w Uniwersytecie Szczecińskim, przysługują takie same prawa oraz zobowiązania, jak w odniesieniu do studentów bez orzeczenia o niepełnosprawności.

dołącz
Niepełnosprawni-studenci-Fot.freedigitalphotos.net_
Punkt pomocy psychologicznej online