W 2007 roku, w celu zaoferowania studentom z niepełnosprawnościami wszelkich form wsparcia niezbędnych w procesie kształcenia się, a nauczycielom akademickim – pomocy organizacyjnej i merytorycznej w pracy z nimi, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego powołał Biuro ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego (BON).

Działalność biura obejmuje swoimi usługami wszystkie osoby niepełnosprawne w rozumieniu formalnym. Z pomocy Działu ds. Osób Niepełnosprawnych  mogą korzystać wszyscy ci, którzy z powodu swojej niepełnosprawności napotykają trudności w realizacji programu studiów. Oznacza to, że sam fakt posiadania orzeczonego stopnia niepełnosprawności nie jest warunkiem wystarczającym do uzyskania świadczeń ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z usług oferowanych przez DON mogą również korzystać osoby nieposiadające formalnego orzeczenia o niepełnosprawności. Chodzi przede wszystkim o studentów przewlekle chorych, czy tymczasowo niepełnosprawnych, którzy, ze względu na stan zdrowia, nie są w stanie realizować programu studiów. Osoby takie są uprawnione do korzystania z usług BON i mogą liczyć na wszelkie dostosowania, umożliwiające im kontynuowanie nauki.

Osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, studiującym w Uniwersytecie Szczecińskim, przysługują takie same prawa oraz zobowiązania, jak w odniesieniu do studentów bez orzeczenia o niepełnosprawności.