STYPENDIUM Z TYTUŁU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Jeżeli jesteś studentem i posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium z tytułu niepełnosprawności. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej, logując się do systemu e-prodziekan. Aby przenieść się do systemu e-prodziekan, kliknij poniższy link.

Edziekanat (usz.edu.pl)

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA – PROGRAM PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”

Jeżeli jesteś studentem i posiadasz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, możesz złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia.

Wnioski  o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), bez wychodzenia z domu. SOW  umożliwia pomoc  zakresie złożenia wniosku. Możesz skorzystać z kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika PFRON.

Klikając w link poniżej, zostaniesz przeniesiony na stronę Systemu Obsługi Wsparcia

https://sow.pfron.org.pl

 

INNE FORMY POMOCY MATERIALNEJ

Studenci z niepełnosprawnością, na równych prawach z innymi studentami , na tych samych zasadach, mogą korzystać z pozostałych form wsparcia materialnego.

Klikając w link poniżej, zostaniesz przeniesiony na stronę ogólną USz, do zakładki stypendia.

Stypendia – Studenci US (usz.edu.pl)