Zapraszamy na zajęcia z neurodydaktykiem

wszystkich studentów i doktorantów wymagających wsparcia w procesie dydaktycznym.

Studencie, jeśli chcesz:

  • poprawić swoje wyniki w nauce;
  • przyswajać wiedzę łatwiej, szybciej i efektywniej;
  • zwiększyć zasoby pamięci, spostrzegania, uwagi;
  • poprawić koncentrację, długo utrzymać uwagę na konkretnym zadaniu;
  • przechodzić płynnie od jednego zadania do kolejnego;
  • poznać swój indywidualny sposób uczenia się;
  • kreatywnie rozwiązywać problemy;
  • dobrze zaprezentować zdobytą wiedzę;

weź udział w bezpłatnym treningu z neurodydaktykiem!

Zajęcia odbywają się w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych, przy ul. Kordeckiego 15.

Chcesz umówić się na spotkanie z neurodydaktykiem? Zadzwoń lub napisz:

marta.wolska@usz.edu.pl

tel. 91 444 38 70