• 30 MAJA 23
    Stypendium Ministra dla Głuchej studentki Uniwersytetu Szczecińskiego

    Stypendium Ministra dla Głuchej studentki Uniwersytetu Szczecińskiego

    Natalia Nowaczyk, niesłysząca studentka III roku turystyki i rekreacji oraz I roku wychowania fizycznego na Uniwersytecie Szczecińskim, otrzymała stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe w latach 2021/2022. Nasza studentka w dniu 25 maja 2023 otrzymała z rąk JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego list gratulacyjny. Wydarzenie było tłumaczone na Polski Język Migowy.

    Stypendium Ministra dla Głuchej studentki Uniwersytetu Szczecińskiego