Kierownik Działu mgr Justyna Markitoń

 

 

Kierownik Działu
mgr Justyna Markitoń
tel./fax 91 444 38 70

email: bon@univ.szczecin.pl
email: justyna.markiton@usz.edu.pl

 

 

Konsultant ds. studenckich i administracyjnych
mgr Elżbieta Kozłowska
tel./fax 91 444 38 70

email: elzbieta.kozlowska@usz.edu.pl

Starszy specjalista informatyk
mgr inż. Tomasz Rudak

email: tomasz.rudak@usz.edu.pl