ASYSTENCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Chcemy abyś mógł w pełni uczestniczyć w życiu akademickim!

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego zatrudnia około 30 asystentów, gotowych do wspierania swoich studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnością.

Asystenci dzielą się na asystentów dydaktycznych, transportowych i tyflodydaktycznych.

 

Poznaj naszą ofertę:

Asystent dydaktyczny

 • zrobi notatki;
 • pomoże w kserowaniu materiałów;
 • będzie towarzyszył Ci podczas korzystania z biblioteki;
 • udzieli wsparcia w załatwianiu spraw na uczelni (np. w dziekanacie, domu studenckim);
 • będzie obecny podczas konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia;
 • pomoże w innych sprawach (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Asystent transportowy

 • będzie towarzyszył  w dotarciu z miejsca zamieszkania na uczelnię i z powrotem;
 • pomoże w przemieszczaniu się pomiędzy salami wykładowymi.

Asystent tyflodydaktyczny

 • przygotuje notatki z zajęć w formie dostosowanej dla osoby słabowidzącej lub niewidomej;
 • materiały przekazane przez wykładowcę przygotuje do czytania w brajlu, z powiększoną czcionką lub zadba o to, aby tekst był obsługiwany przez program czytający;
 • pomoże korzystać z biblioteki;
 • udzieli wsparcia podczas załatwiania spraw na uczelni (np. w dziekanacie, domu studenckim);
 • będzie wspierał podczas konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia;
 • pomoże zorientować się w nieznanej przestrzeni;
 • pomoże w innych sprawach (po wcześniejszym uzgodnieniu).

 

Chcesz skorzystać ze wsparcia asystenta? Napisz lub zadzwoń:

justyna.markiton@usz.edu.pl

tel. 91 444 38 70