Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. O. Augustyna Kordeckiego 15
71 – 066 Szczecin

Przyjmowanie interesantów: poniedziałek – czwartek 10.00 – 14.00

 

Kierownik Działu
mgr Justyna Markitoń
telefon: 91 444 38 70
email: justyna.markiton@usz.edu.pl

Konsultant ds. studenckich i administracyjnych
mgr Elżbieta Kozłowska
telefon/fax: 91 444 38 70
email: elzbieta.kozlowska@usz.edu.pl

Starszy specjalista informatyk
mgr inż. Tomasz Rudak
email: tomasz.rudak@usz.edu.pl

 

 

Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie
Tłumaczka języka migowego
mgr Joanna Hryniuk
telefon: 91 444 38 72
email: joanna.hryniuk@usz.edu.pl