Kontakt

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. O. Augustyna Kordeckiego 15
71 – 066 Szczecin

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - czwartek 10:00 - 14:00

Kierownik Działu

mgr Justyna Markitoń

Konsultant ds. studenckich i administracyjnych

mgr Elżbieta Kozłowska

Starszy specjalista informatyk

mgr inż. Tomasz Rudak

Neurodydaktyk

mgr Monika Schab

  • telefon: 91 444 38 73

Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie

mgr Maria Granda

Tłumaczka języka migowego

mgr Joanna Hryniuk