• 22 LIS 21
  Życie warte jest rozmowy

  Życie warte jest rozmowy

  W związku z coraz częściej pojawiającymi się sygnałami, dotyczącymi przypadków kryzysu psychicznego w społeczności akademickiej, bardzo proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem: https://zwjr.pl/

   

  Zawarte są tam podstawowe informacje, na temat odbierania i postrzegania niepokojących sygnałów z najbliższego otoczenia oraz jak reagować w przypadku zagrożenia samobójstwem.

  Na platformie pomocowej widnieją najważniejsze numery telefonów oraz kroki, jakie należy wykonać w sytuacji kryzysowej.

  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.