• 11 PAŹ 22
  Usługa tłumacza Polskiego Języka Migowego

  Usługa tłumacza Polskiego Języka Migowego

  Miło nam poinformować, że w roku akademickim 2022/2023, każda osoba posługująca się językiem migowym, która potrzebuje porozmawiać z pracownikiem uczelni, ma taką możliwość poprzez usługę połączeń wideo, zainstalowaną na przeznaczonych do tej usługi tabletach.

  Specjalne tablety, dzięki którym będzie można połączyć się z tłumaczem języka migowego, zostały umieszczone w 20 jednostkach Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Poniżej znajdują się lokalizacje punktów tłumaczeń:

  • Akademickie Biuro Karier – ul. Cukrowa 12, pok. 235, 71-004 Szczecin;
  • Dziekanat Cukrowa;
  • Dziekanat Krakowska;
  • Dziekanat Mickiewicza – Wydział Ekonomii, Finansów I Zarządzania;
  • Dziekanat Piastów;
  • Dziekanat Wąska;
  • Dziekanat Narutowicza – WPiA;
  • Dziekanat Teologia;
  • Szkoła Doktorska – Biuro;
  • Dział Rekrutacji (Sekcja ds. Rekrutacji) – Budynek Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
  • Dział Spraw Studenckich – budynek Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • Dział ds. Stypendiów (Sekcja ds. Stypendiów ) – Budynek Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
  • Biblioteka Międzywydziałowa;
  • Biuro Rektora;
  • Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne – ul. Wawrzyniaka 15.

  Usługa tłumacza Polskiego Języka Migowego foto

  Z usługi można korzystać od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 – 20:00. Jednakże jej dostępność uzależniona jest od godzin funkcjonowania poszczególnych biur oraz pracowników uczelni.

  Usługa realizowana jest przez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w ramach projektu „MAXImUS dostępności” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu numer UDA-POWR.03.05.00-00-A031/20 w ramach Działania 3.5 Kompleksowe Programy Szkół Wyższych, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

  Usługa tłumacza Polskiego Języka Migowego foto1