• 04 LIS 22
  US na konferencji „Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne”

  US na konferencji „Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne”

  W dniach 20-21 października 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne”, organizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  Na Konferencji obecni byli przedstawiciele szkół wyższych, eksperci z obszaru dostępności oraz przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami. W trakcie Konferencji prowadzona była debata na temat celów i działań zaplanowanych w Programie „Dostępność Plus” w obszarze szkolnictwa wyższego. Uczestnicy spotkania podzielili się również swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, a także wyzwaniami z realizacji projektów w konkursach „Uczelnia dostępna” oraz „Centrum wiedzy o dostępności”.

  W tym roku Uniwersytet Szczeciński reprezentował Pan mgr inż. Andrzej Jakubowski, Kanclerz oraz Pani mgr Justyna Markitoń – Kierownika Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami US, która na samej Konferencji pełniła również rolę eksperta w zakresu dostępności w województwie zachodniopomorskim. Obecni byli również reprezentanci podmiotów realizujących z Uniwersytetem Szczecińskim wspólne przedsięwzięcia w zakresie dostępności, w tym Pan Krzysztof Peda (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości) oraz Pan Ariel Fecyk (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia).

  US na konferencji „Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne”

  Uniwersytet Szczeciński wspólnie ze Stowarzyszeniem Twoje Nowe Możliwości realizuje projekt „Maximus dostępności” w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uczelnia Dostępna” w ścieżce Maxi.

  US na konferencji „Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne”