• 07 STY 21
  Projekt MAXImUS dostępności

  Projekt MAXImUS dostępności

   

  Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

  Celem głównym projektu jest poprawa dostępności Uniwersytetu Szczecińskiego dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zniwelowanie barier dostępności dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami w 6 obszarach działalności Uczelni (struktury organizacyjnej, architektury, technologii wspierających, procedur, wsparcia edukacyjnego i szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności) zrealizowane w latach 2021 – 2023.

  Dofinansowanie projektu z UE: 12 493 498,62 zł

  Logo Fundusze Europejskie, Logo Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej